THÔNG BÁO CẤP, ĐỔI THẺ HỘI VIÊN NĂM 2012 Print
Monday, 05 December 2011 12:51

CÂU LẠC BỘ HÀNG KHÔNG PHÍA NAM THÔNG BÁO.

Câu lạc bộ tổ chức cấp thẻ cho Hội viên mới và đổi những thẻ sẽ hết hạn sử dụng vào ngày 31/12/2011.

  1. Thời gian bắt đầu từ ngày ra thông báo. Kết thúc ngày 31/12/2011.
  2. Hội viên đăng ký đổi thẻ với trưởng Ban điều hành các  bộ môn hoặc trực tiếp với Văn phòng Câu Lạc Bộ.
  3. Hội viên mô hình Hàng không có điều khiển Câu lạc bộ chỉ cấp mới, đổi thẻ cho những hội viên có đăng ký bay tại điểm bay của Câu lạc bộ tổ chức.

Chi tiết xin liên hệ Văn phòng Câu Lạc Bộ Hàng không phía Nam - Xin trân trọng thông báo

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trung tá Đặng Ngọc Ngự


Tin gần đây:
Tin tức khác: