THÔNG BÁO NHẢY DÙ Print
Saturday, 24 August 2013 09:29

THÔNG BÁO

CLBHK Phía nam tổ chức thực hành nhảy dù đợt 2 (tháng 10/2013). Đề nghị anh chị em hội viên khóa 12 và các khóa cũ đăng kí tham gia về Văn phòng CLB (số điện thoại: 0838 152 386) hạn cuối đến hết ngày 6/9/2013.

Trân trọng!


Tin gần đây:
Tin tức khác: